Opleiding Dryneedling

Cursusdoelen

Na deze cursus bent U in staat om:

 •     het concept myofasciaal pijn syndroom (MPS) te begrijpen en te herkennen,
 •     de verklaringsmodellen van MPS te begrijpen,
 •     het concept ‘dry needling’ te begrijpen,
 •     de (on)mogelijkheden van kinesitherapie bij MPS in te schatten,
 •     relevante functionele spieranatomie te beheersen met betrekking tot myofasciale triggerpoints en hun referred pain patronen,
 •     myofasciale triggerpoints te herkennen door palpatie,
 •     indicaties en contra-indicaties voor dry needling te herkennen,
 •     mogelijke complicaties van dry needling in te schatten en te overzien,
 •     myofasciale triggerpoints te deactiveren door dry needling.

 

Cursusdoelen voor Kaak enC WK-module

 

Na de cursus bent U in staat om op een relevante manier te bespreken:

 

 • 1. De rol van anamnese en lichamelijk onderzoek in de diagnose van de patiënt met ‘hoofdpijn’ en/of temporomandibulaire dysfunctie (‘TMD’).
 • 2. De betekenis die we moeten hechten in de anamnese aan demografische factoren, lokalisatie van klachten, ontstaansmechanismen en ontwikkeling van klachten, karakter en intensiteit van klachten, klachten beinvloedende factoren, neurologische en KNO symptomen, medische geschiedenis, medicatiegebruik en familiegeschiedenis.
 • 3. De relevante prognostische factoren voor de patiënt met hoofdpijn klachten.
 • 4. Het gebruik van betrouwbare meetinstrumenten in de behandeling van de patiënt met
 • hoofdpijn- en/of kaakklachten.
 • 5. De 'rode vlaggen' in de anamnese van patiënten met hoofdpijn- en/of TMD klachten.
 • 6. De manuele diagnostiek relevant voor patiënten met hoofdpijn- en kaakklachten met aandacht voor onderzoeksgegevens m.b.t. diagnostische waarden van dergelijke testen.
 • 7. Het belang van de myofasciale factoren bij het onderzoek van de hoofdpijn patiënt.
 • 8. Het belang van de myofasciale factoren bij het onderzoek van de TMD patiënt.
 • 9. Het belang van de myofasciale factoren bij de behandeling van de hoofdpijn patiënt.
 • 10. Het belang van de myofasciale factoren bij het onderzoek van de TMD patiënt.

 

Dry Needling

Dry needling van myofasciale triggerpoints is een vorm van behandeling voor patiënten met spierproblemen in het bewegingsapparaat.
Met deze groep van patiënten wordt de fysiotherapeut dagelijks geconfronteerd.
Opvallend genoeg echter worden pijnen zelden of nooit vanuit de spieren verklaard. 'Referred pain' van spieren kan echter andere pijnen 'imiteren'. 
Er is echter hernieuwde belangstelling voor triggerpoints en met toenemende wetenschappelijke onderbouwing.
 
 
Triggerpoints van de m. gluteus medius en haar mogelijk referred pain patronen: vergelijk ‘heup’, ‘SIG'  en ‘lage rug’ pijnen.
De cursussen bestaan uit twee delen, die in principe enige maanden na elkaar kunnen worden gevolgd:

 • een basiscursus extremiteiten (3 dagen) - geplaatst in een myofasciaal kader
 • een vervolgcursus wervelkolom (3 dagen) - geplaatst in een segmentaal kader  

Ze zijn bedoeld voor de praktiserende kinesitherapeut of arts. Ze sluiten uitstekend aan bij evidence based practice (EBP).

Metingen van de beweeglijkheid vóór en na de behandeling laten over het algemeen een snelle verbetering zien na succesvolle interventie.

 

Cursusinhoud

De eerste dag wordt een overzicht gepresenteerd van de huidige kennis over het myofasciale pijn syndroom (MPS).

Diverse verklaringsmodellen voor de kenmerkende myofasciale triggerpoints worden verder uitgediept.

De praktische aspecten van myofasciale pijn en de triggerpoints worden besproken en 'vertaald' naar het onderzoek van de patiënt.

 Tevens volgt een uitleg over de werkingsmechanismen van dry needling.

De tweede en derde dag bestaan met name uit praktijk waarbij men bij elkaar myofasciale triggerpoints leert herkennen en behandelen in verschillende delen van het lichaam. Dit gebeurt in kleine groepjes met altijd een instructeur per tafel voor optimale didactiek en veiligheid.

Een cursusmanual,werkboek en triggerpoint posters worden gebruikt tijdens de cursussen. Een lidmaatschap van de dryneedling website en bijeenkomsten van de regionale oefengroepen houden de cursist up-to-date van alle nieuwe ontwikkelingen mbt de diagnostiek en behandeling van deze veel voorkomende problematiek.

Cursusleiding

Gastdocent is Frank Timmermans (Uplands Physio Clinic). Met 30 jaren hands-on ervaring als fysio- en manueel therapeut / dry needler kan hij de vaardigheden aanleren om myofasciale pijn te leren herkennen en effectief te behandelen.

Voor optimale veiligheid en didactiek wordt  de praktijk wordt onderwezen in kleine groepjes : 1 instructor per tafel van 4 deelnemers.

Praktische informatie 

 • Voorwaarden: deze cursus is toegankelijk voor kinesitherapeuten of artsen.
 • Kosten: per module € 1200,- (€ 600 met KMO-portefeuille)
 • Cursusmateriaal: U ontvangt een cursus manual, anatomie/palpatieboek, triggerpoint poster, lunches en lidmaatschap tot de website.
 • Betaling: zodra uw inschrijving is ontvangen ontvangt u nadere informatie via een email.
 • Aantal contacturen: 24
 • Aantal uren studiebelasting: 8 - u ontvangt materiaal vooraf
 • Aantal deelnemers: maximaal 20 per groep - 4 collega's per tafel met een instructeur 
 • Certificaat: na afloop van de cursus wordt een certificaat uitgereikt.
 • Van alle deelnemers worden verwacht deel te nemen aan de hands-on gedeelten van deze cursus.  
 • Door inschrijving geeft u toestemming om onderzoek en dry needling technieken te ondergaan.

 

Cursus dry needling extremiteiten:

Kort overzicht van het programma:

Overzicht dag 1

 •   9:00 -  9:30  uur - Registratie en aanmelding
 •   9:30 - 11:00 uur - Overzicht myofasciaal pijn syndroom (MPS)
 • 11:00 - 12:00  uur - Overzicht dry needling theorie
 • 12:30 - 13:30  uur - Lunch
 • 13:30 - 15:00  uur - Onderzoek MPS
 • 15:00 - 17:00  uur - Praktijk onderzoek MPS
 • 17:00 - 18:00  uur - Overzicht (fysio) therapie bij MPS 

Overzicht dag 2

 •   9:00 - 11:00  uur - Introductie praktijk dry needling; indicaties en contra-indicaties
 • 11:00 - 12:30  uur - Overzicht spieren van de heup en het bovenbeen in een myofasciaal kader
 • 12:30 - 13:30  uur - Lunch
 • 13:30 - 15:30  uur - Praktijk dry needling heup- en bovenbeen spieren
 • 15:30 - 16:15  uur - Overzicht spieren van de knie, onderbeen en voet in een myofasciaal kader
 • 16:15 - 18:00  uur - Praktijk dry needling  knie-, onderbeen- en voetspieren en herhaling been                              

Overzicht dag 3

 •   9:00 -  9:30    uur - Overzicht spieren schoudergordel en bovenarm in een myofasciaal kader
 •   9:30 - 11:00   uur - Praktijk dry needling schoudergordel- en bovenarm spieren
 • 11:00 - 11:30   uur - Overzicht spieren van de onderarm, pols en hand 
 • 11:30 - 12:30   uur - Praktijk dry needling van de onderarm, pols en hand spieren
 • 12:30 - 13:30   uur - Lunch
 • 13:30 - 16:00   uur - Herhaling praktijk dry needling schoudergordel-, arm-, pols- en handspieren
 • 16:00 - 18:00   uur - Herhaling alle praktijk been en arm en evaluatie van de totale cursus

Cursus dry needling wervelkolom:

Kort overzicht van het programma: 

Overzicht dag 1

 •   9:00 -   9:30  Registratie en aanmelding
 •   9:30 - 10:30  Evaluatie dry needling extremiteiten
 • 10:30 - 12:30  Overzicht lage rug-, bekken- en heup spieren in een myofasciaal kader
 • 12:30 - 13:30  Lunch                                                                       
 • 13:30 - 16:00  Praktijk dry needling lage rug-, bekken- en heupspieren
 • 16:30 - 17:00  Case study lage rug, bekken, heup en been patient 

Overzicht dag 2

 •   9:00 - 10:30  Overzicht wervelkolom spieren in een myofasciaal kader
 • 10:30 - 12:30  Praktijk dry needling wervelkolom spieren
 • 12:30 - 13:30  Lunch
 • 13:30 - 14:15 Overzicht thorax spieren in een myofasciaal kader
 • 14:15 - 16:00  Praktijk dry needling thorax spieren
 • 16:00 - 17:00  Case study wervelkolom - thorax patient
 • 17:00 - 18:00  Herhaling praktijk wervelkolom en thorax 

Overzicht dag 3

 •   9:00 - 10:30  Overzicht nek spieren in een myofasciaal kader
 • 10:30 - 12:30  Praktijk dry needling nek spieren
 • 12:30 - 13:30  Lunch
 • 13:30 - 15:30  Case studies nek-, schouder- en arm patient
 • 15:30 - 17:00  Herhaling wervelkolom - thorax - nek en evaluatie

Cursus dry needling Masterclass Kaak en CWK:

Kort overzicht van het programma:

Deze cursus bestaat uit twee dagen:

Dag 1

 • 9.00 - 12.30 uur Onderzoek en klinisch redeneren bij de patiënt met hoofdpijnklachten.

 • 13.30 - 18.00 uur Praktijk onderzoek en therapie, waaronder dry needling technieken,van de ‘hoofdpijn’ patiënt.

Dag 2

 • 9.00 - 12.30 uur Anatomie, pathofysiologie en onderzoek van de ‘TMD’ patiënt.

 • 13.30 - 18.00 uur Praktijk onderzoek en therapie, waaronder dry needling technieken, van de ‘TMD’ patiënt.

Docenten:

Jurjen Ament, fysio- en orofaciaal therapeut en Frank Timmermans, Reg. PT, CIMS.

Inhoud programma:

Dag 1 staat in het teken van hoofdpijn

‘s Morgens is er een uitvoerige bespreking van het klinisch onderzoek van patiënten met hoofdpijnklachten op basis van Dr. Huijbregts’ hoofdstuk in het boek: ‘Tension-Type and Cervicogenic Headache’ aangevuld met andere referenties. Nadruk ligt op de myofasciale component en speciale aandacht is er voor de ‘rode vlaggen’.

’s Middags volgt er een demonstratie van de onderzoeks- en behandelingstechnieken van de myofasciale factoren bij ‘hoofdpijn’ patiënten met een herhaling van alle nek - en halsspieren (uit cursus 2) en nieuwe informatie t.a.v. de hoog cervicale regio. Deze worden aansluitend in kleine groepjes en met directe supervisie geoefend.

Dag 2 staat in het teken van de kaak

’s Morgens is er een bespreking van de anatomie, pathofysiologie en het onderzoek van de kaakregio en het kauwstelsel. Deze informatie komt enerzijds voort uit de opleiding orofaciale fysiotherapie, inclusief onderdelen uit de recent ontwikkelde toolkit voor orofaciale fysiotherapeuten, en anderzijds uit praktijkervaring van Jurjen Ament.

Vervolgens zal de bijbehorende anamnese met specifieke aandachtspunten voor orofaciale klachten worden door- genomen. Hierbij is er ruimte gereserveerd voor uitleg van het As1- As2 model die gebruikt wordt in de tandartsgnatholgie wereld. Dit gekaderd model is een belangrijk instrument voor de tandheelkundige medici en dient te worden gekend door paramedische, die te maken hebben met patiënten met orofaciale (pijn) klachten.

‘s Middags kan de cursist hands-on ervaring opdoen met een aantal gebruikelijke testen en metingen voor deze patiëntengroep. Via een voorbeeld anamnese en onderzoek wordt de cusist bewust gemaakt van de diverse onderdelen die doorgaans worden meegenomen tijdens de zoektocht naar oorzaak en gevolg bij kaakklachten. Tevens worden er een aantal dry needling technieken gedemonstreerd voor de spieren van het kauwstelsel. Alles wordt aansluitend in kleine groepjes en onder supervisie geoefend gedurende de rest van de middag.

Waarom Dry Needling volgen bij IMFT ?

 • In samenwerking met Uplands Physio Clinic uit Canada, met als hoofddocent Frank Timmermans, heeft ruim 15 jaar ervaring in dry needling onderwijs.
 • Samen met zijn team heeft hij al meer dan 3500 collegas opgeleid.
 • Het is de orginele Dry Needling cursus, de meeste andere cursussen zijn 'afgeleiden zijn van het orgineel'
 • Cursussen worden volledig in het Nederlands gegeven.
 • Er is een goed wetenschappelijk niveau aanwezig met recente publicaties die resulteren in kwalitatief hoogstaande cursussen.
 • Veiligheid van handelen staat altijd bovenaan als prioriteit nummer 1.
 • Per behandeltafel is er 1 ervaren begeleider constant aanwezig. Dit is uniek ivm andere opeidingen DN !
 • Enige opleiding in Europa die de paraspinale technieken doceert
 • Basis cursus ‘extremiteiten’ met spieren van arm en been is een goed en veilig begin voor de startende dry needling therapeut.
 • Gevolgd door de unieke vervolg cursus ‘wervelkolom’ met paraspinaal onderzoek en behandeling – enige opleiding in Europa die dit doceert.
 • Een derde cursus ‘kaak en hoog cervicaal’ voor deze complexe regios.
 • Provinciale terugkomdagen tussen en na de cursussen voor optimale didactiek om uw zekerheid van handelen en veiligheid te waarborgen.
 • Kies verstandig als toekomstige dry needling therapeut en kom het leren van ervaren dry needling docenten waarbij veiligheid altijd boven aan staat
 • Via deze link  kunt u nog recente publicaties terugvinden.
 • Als u overtuigd bent .... schrijf u dan nu in !!

 OPMERKINGEN

 • Geen enkele cursus Dry Needling wordt in België geaccrediteerd door PQK !! Sommige organisaties geven daaromtrent verkeerde informatie.
 • U start met de module extremiteiten, gevolgd door een nakom-namiddag ter evaluatie (na min 3 maanden, DAN PAS kan men deelnemen aan de module wervelkolom !!!
 • Subsides zijn mogelijk.
 • Lunch en koffiepauzes worden gratis aangeboden.

De module extremiteiten:

 • Cursusgeld:  1050 euro (reële kostprijs is dan € 630.)
 • Cursusmateriaal: 300 euro
 • Om uw inschrijving te bevestigen gelieve de som van 300 euros per kerende APART over te schrijven op rekening van IMFT :
 • Het rekeningnummer IMFT: IBAN: BE98 3800 0594 8393    BIC: BBRUBEBB -
 • Adres: Casselstraat 261D te 8970 Poperinge
 • Met vermelding naam, module, alsook data deelname.
 • Deze som van 300 euro stemt overeen met het cursusmateriaal voor deze cursus: anatomieboek “Trail Guide to the Body" , poster,  praktijksyllabus, oefenmateriaal + set naalden en container. Deze pedagogische ondersteuningsmiddelen zullen worden uitgedeeld tijdens de eerste dag en zijn niet omwisselbaar.
 • Dit is eenmalig. Als u daarna de cursus DN wervelkolom volgt, dan dient enkel het cursusgeld betaald te worden.

 

 

Onze partners

top

Eerstvolgende opleidingen

Opleiding Info Start Einde Locatie
Lumbalgie en Manuele Therapie Lumbalgie 2019 - Limburg: 1 plaats vrijgekomen!!! 24/10/2019 26/10/2019 Campus Limburg - Genk
Manuele Therapie van de Fasciae Hoofd en CWK (Gent) 07/11/2019 09/11/2019 Campus Nazareth - Gent
Manuele Therapie van de Fasciae Viscerale module (Limburg) - Wachtlijst ! 21/11/2019 23/11/2019 Campus Limburg - Genk
Cervicobrachialgie en Manuele Therapie Schouder- en nekklachten 12/12/2019 14/12/2019 Campus Nazareth - Gent
Manuele Therapie van de Fasciae Craniale module Limburg 09/01/2020 11/01/2020 Campus Limburg - Genk
Manuele Therapie van de Fasciae Viscerale module (Gent) 17/09/2020 19/09/2020 Campus Nazareth - Gent
Het bekken en de MT-visie Functionele Eenheid Bekken - Gent 15/10/2020 17/10/2020 Campus Nazareth - Gent

Contact

IMFT vzw

Ondernemingsnummer : 0470.161.869

Waaienburgseweg 10
B-8972 Roesbrugge


Tel België: +32 2 888 95 05

 

Privacy policiy

Algemene voorwaarden

Nieuwsbrief

Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.