Opleiding Manuele Therapie van segmentaal tot globaal

Opleiding manuele therapie

Word expert met de opleiding Manuele Therapie van Segmentaal tot Globaal

Na het volgen van de opleiding beheers je volgende zaken:

 • Uitvoeren van een systematisch onderzoek van het bovenste en onderste kwadrant. Dit zowel op musculair, articulair en neurogeen niveau.
 • Uitvoeren van een globaal onderzoek.
 • Uitvoeren van een diagnostisch differentiaal diagnostiek van musculaire, articulaire en neurogene functiestoornissen.
 • Opstellen van een specifiek behandelingsplan van de functiestoornissen.
 • Adequaat uitvoeren van articulaire, musculaire en neurogene behandeltechnieken.

Ja, dit heb ik nodig

Hoe onderscheidt de opleiding Manuele Therapie van Segmentaal tot Globaal zich van andere cursussen articulaire technieken? 

Reeds bij de anamnese volg je een logische redenering om een antwoord te krijgen op de vraag: "Heeft het probleem een biomechanische oorzaak, een neurofysiologische oorzaak of een mengvorm van beide?"

Je spoort de oorzaak van het probleem op, hetzij lokaal ofwel elders in het lichaam:

 • Elders in het neuro-musculo-skeletaal systeem en je zoekt naar een biomechanische of neurogene relatie.
  • vb. een enkeldistorsie en bekkenverwringing.
  • vb. een laesie t.h.v. TLO en pijn thv de lies, SIG ...
 • Elders en buiten het neuro-musculo-skeletaal systeem. Je zoekt de neuroreflectoire relatie tussen het visceraal systeem en de plaats van de klacht.
  • vb. een abdominale congestie die via viscero-pariëtaal reflex cervico-brachialgieën geeft.

Globale visie en het klinisch redeneren

Het grote onderscheid is de combinatie van de aandacht voor de globaliteit én het klinisch redeneren. Het is meer dan alleen maar manipulatieve technieken aanleren. Naast de articulairetechnieken, zoals de 5 graden van Maitland, worden ook functionele technieken, spiertechnieken, neurogene en fasciale technieken aangeleerd.

Er worden ook thrusttechnieken aangeleerd, die je pas toepast nadat alle contra-indicaties zijn uitgesloten via klinisch redeneren en specifieke tests. Daarom is het nodig dat je een opleiding krijgt die gebaseerd is op EBM (evidence based medicine) zoals die wordt voorgesteld door IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists ).

Waarom kies je voor een opleiding van manuele therapie bij IMFT?

Je spoort via klinisch redeneren naar de echte oorzaak van de klacht of pijn

Bij IMFT leer je via klinisch redeneren er naar streven om de echte oorzaak van de klacht of pijn op te sporen.

 • via biomechanische, neurofysiologische en myofasciale weg
 • via een holistische visie op het lichamelijk onderzoek
 • via effectieve behandeltechnieken in de manuele therapie

Via biomechanische, neurofysiologische en myofasciale weg

Dit onderzoek doe je via biomechanische, neurofysiologische en myofasciale weg. Meer en meer wint de fasciale continuïteit aan belang in de problematiek van onze patiënten. De samenhang van de biomechanisch, neurofysiologisch en myofasciale keten maakt het zo boeiend om zich te verdiepen in deze materie.

Holistische visie op het lichamelijke onderzoek

De holistische gedachte staat centraal. Het lichaam wordt als één geheel beschouwd. Dit is belangrijk in het manueel-therapeutisch onderzoek. Als manueel therapeut zoek je een anatomische, biomechanische of fysiologische relatie tussen de verschillende eenheden van het lichaam.

Effectieve behandelingstechnieken in manuele therapie

Bij IMFT leer je een arsenaal aan behandelingstechnieken aan. Deze technieken worden door onze docenten in de dagdagelijkse praktijk van manuele therapie ook toegepast en zijn effectief werkzaam. In deze 2-jarige opleiding leer je de correcte specifieke behandelingstechnieken toe te passen.

In het eerste jaar krijg je het onderste kwadrant voorgeschoteld en in het tweede jaar het bovenste kwadrant.

Uitgebreide diepgaande en praktijkgerichte opleiding in 280 uren

De opleiding loopt over 2 jaar, verspreid over 10 modules van 3 dagen met telkens een terugkomdag tussen de modules. Je krijgt in totaal 280 uur opleiding.

De opleiding is gebaseerd op Evidence Based Medicine (EBM) zoals voorgesteld door IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists), maar rekening houdende met de EBP (Evidence Based Practice).

In de opleiding zijn theorie en praktijk evenwichtig verdeeld om het "kennen en kunnen" te verbeteren en dit vanaf de eerste module.

 • Tijdens praktijksessies krijg je goede begeleiding en opvolging van 2 docenten per 20 studenten.
 • Via case-studies groei je in het klinisch redeneren.
 • Herhalingsdagen tussen de modules optimaliseren de opleiding.

Praktijksessies met 2 docenten
per 20 studenten

De opleiding betaalt zichzelf terug

Kun je gebruik maken van subsidies en de vergoeding door accrediteringspunten? Dan heb je een opleiding gevonden die zichzelf terugbetaalt.

Wat met de Bijzondere Bekwaamheid Manuele Therapie ?

De IMFT-opleiding heeft, ondanks een gefundeerd curriculum, nog geen erkenning gekregen van Mathera (die geleid wordt door de Universiteiten). Desondanks maakt het geen verschil uit wat het honorarium betreft want er wordt nog steeds (en in de toekomst zal dat zo blijven) het nomenclatuurnummer gebruikt van de 'klassieke kinesitherapie' en het daarmee gepaard gaande wettelijke honorarium / tegemoetkoming zolang men geconventioneerd is. Op zich zal het geen verschil maken, maar weet dat de patiënt zijn therapeut kiest op basis van bekwaamheid. Bij de IMFT-opleiding streven we ernaar om kwaliteitsvolle Manueel Therapeuten af te leveren die op basis van het globaal klinisch redeneren kunnen overgaan tot het vaststellen van de oorzaak van de klacht(en) en daartoe  in staat zijn een adequaat behandelingsplan op te stellen. Dit is de uitdaging van elke docent bij IMFT.

Meer dan 25 jaar klinische ervaring en 20 jaar doceren

Deze opleiding is het resultaat van meer dan 25 jaar klinische ervaring en 20 jaar doceren en is de synthese van verschillende concepten in de manuele therapie:

 • Articulair: John Mennel, James Cyriax, Freddy Kaltenborn, G. Grieve.
 • Geoffrey. D. Maitland, Olav Evjenth, G.P. Grieve, Elvey, N Bogduk ...
 • Musculair: myotensieve technieken, MET, spierketens ... Mitchell, Jones ...
 • Myofasciaal: Janet Travell, Robert Schliep, Thomas Meyers ...
 • Neurologisch: neuromeningeale technieken, neurodynamische technieken, sympatische technieken ... Michael Shacklock, Bob Elvi, David Butler
 • Andere technieken en concepten: mcKenzie, relatie neuro-musculo-skeletaal visceraal ...

Lees hier verder over de theoretische onderbouw van de opleiding manuele therapie

Locatie

Nazareth (Gent)

Hoofddocent

Alain Steverlynck

Lesuren

Lesuren gewone lesdag: 9u00 tot 17u30

Lesuren herhalingsdag: 13u00 tot 20u30

Refresher course aan 50%

Na het voltooien van de volledige opleiding Manuele Therapie of een andere IMFT-cursus, kunt u, indien u dat wenst, een refreshing doen. De prijs van deze refresher-module bedraagt 50% van de referentieprijs.

Contacteer steeds eerst het secretariaat om de beschikbaarheid van de gekozen cursus te controleren. Dit kan door een mail te sturen aan info@imft.org.

 


 


Data Opleiding MANUELE THERAPIE 2019-2020

1ste jaar

 • Introductie: 3 oktober 2019  

 • Module 1: 10-11-12 oktober 2019
, herhalingsdag op dinsdag 19 november 2019
 • Module 2: 5-6-7 december 2019, herhalingsdag op 21 januari 2020
 • Module 3: 30-31 januari en 1 februari 2020
, herhalingsdag op 17 maart 2020
 • Module 4: 2-3-4 april 2020
, herhalingsdag op 26 mei 2020
 • Module 5: 11-12-13 juni 2020


2de jaar

 • Module 6: 3-4-5 oktober 2019, herhalingsdag op dinsdag 12 november 2019
 • Module 7: 28-29-30 november 2019, herhalingsdag op 14 januari 2020
 • Module 8: 23-24-25 januari 2020, herhalingsdag op 10 maart 2020
 • Module 9: 26-27–28 maart 2020, herhalingsdag op 19 mei 2020
 • Module 10: 4-5-6 juni 2020

 


Opleidingsprogramma – 10 x 3 dagen

 •  Inleiding in de manuele therapie
 •  Het klinisch redeneren in de manuele therapie
 •  Palpatoire anatomie van de wervelkolom en de ledematen
 •  Biomechanica: osteokinematica – artrokinematica
 •  Toegepaste neurofysiologie
 •  Neuro- en myobiomechanica
 •  Onderzoek
  •  Globale en segmentale mobiliteitstesten
  •  Stabiliteitstesten
  •  Specifieke testen
  •  Differentiele diagnostiek
 •  Behandeling
  •  Actieve en passieve technieken
  •  Musculaire technieken
  •  Articulaire normalisatietechnieken
  •  Neurogene mobilisatietechnieken
 •  Benadering van het onderzoeken de behandeling van het bovenste en onderste kwadrant.
 •  Praktische vaardigheden - studiegevallen

Bekijk het programma in detail, lesdag per lesdag

 

Subsidies kunnen jouw investering doen dalen tot 2090 €

Je kan, indien je in aanmerking komt, gebruik maken van subsidies waardoor de reële kostprijs op € 2090,00 komt.

Pro-Q-Kine Kwaliteitsbevordering voor Kinesitherapeuten

 • Voor deze opleiding krijgt je accreditatiepunten toegekend.
 • Een Peer Review wordt per jaar voorzien.
 • Als je aan de voorwaarden voldoet dan kan je jaarlijks 2000 euro recupereren! Zodat deze opleiding zichzelf terugbetaalt. Interessant toch?

Gratis lunch en koffie

Lunch en koffie worden jouw gratis aangeboden.

Ja, ik schrijf me in!

Schrijf je vandaag nog in en verzeker je van een plaats in de opleiding.

Opleiding Wanneer Investering Waardevol Plaats

2019-2020 2e jaar

van 03/10/2019
tot 06/06/2020
€ 3.490,00 140 lesuren Campus Nazareth - Gent Inschrijven

2019-2020 1e Jaar - WACHTLIJST !

van 10/10/2019
tot 13/06/2020
€ 3.490,00 140 lesuren Campus Nazareth - Gent Inschrijven

 

Onze partners

top

Eerstvolgende opleidingen

Opleiding Info Start Einde Locatie
Lumbalgie en Manuele Therapie Lumbalgie 2019 - Limburg: 1 plaats vrijgekomen!!! 24/10/2019 26/10/2019 Campus Limburg - Genk
Manuele Therapie van de Fasciae Hoofd en CWK (Gent) 07/11/2019 09/11/2019 Campus Nazareth - Gent
Manuele Therapie van de Fasciae Viscerale module (Limburg) - Wachtlijst ! 21/11/2019 23/11/2019 Campus Limburg - Genk
Cervicobrachialgie en Manuele Therapie Schouder- en nekklachten 12/12/2019 14/12/2019 Campus Nazareth - Gent
Manuele Therapie van de Fasciae Craniale module Limburg 09/01/2020 11/01/2020 Campus Limburg - Genk
Manuele Therapie van de Fasciae Viscerale module (Gent) 17/09/2020 19/09/2020 Campus Nazareth - Gent
Het bekken en de MT-visie Functionele Eenheid Bekken - Gent 15/10/2020 17/10/2020 Campus Nazareth - Gent

Contact

IMFT vzw

Ondernemingsnummer : 0470.161.869

Waaienburgseweg 10
B-8972 Roesbrugge


Tel België: +32 2 888 95 05

 

Privacy policiy

Algemene voorwaarden

Nieuwsbrief

Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.