Opleiding Manuele Therapie van segmentaal tot globaal

Investeer in jezelf en voor jouw patiënt

Opleiding Wanneer Investering Waardevol Plaats

2019-2020 1e Jaar

van 10/10/2019
tot 13/06/2020
€ 3.490,00 180 lesuren Campus Nazareth - Gent Inschrijven
Opleiding manuele therapie

Subsidies

 • U kan mogelijks gebruik van subides waardoor de reële kostprijs in feite € 2090  komt.

Pro-Q-Kine Kwaliteitsbevordering voor Kinesitherapeuten

 • Voor deze opleiding krijgt u accreditatiepunten toegekend. Een Peer Review wordt eveneens per jaar voorzien.
 • Als u aan de voorwaarden voldoet dan kan u jaarlijks 2000 euro recupereren !! Zodat deze opleiding zichzelf terugbetaalt.

Betaald educatief verlof

 • Deze opleiding is erkend door het Paritair Comité voor gezondheidsinrichtingen en -diensten 330

Gratis lunch en koffie

 • Lunch en koffie wordt u gratis aangeboden.

MTSG - Manuele Therapie van Segmentaal tot Globaal

Wat maakt de IMFT-MT opleiding ANDERS ?

 • Een 2-jarige opleiding MT verspreid over 10 modules van 3 dagen met telkens een terugkomdag tussen de modules (280u).
 • Een opleiding gebaseerd op EBM zoals voorgesteld door IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists), maar rekening houdende met de EBP (Evidence-based Practice).
 • Een opleiding waarbij theorie en praktijk evenwichtig verdeeld zijn om het "kennen en kunnen" te verbeteren en dit vanaf de eerste module.
 • Goede begeleiding en opvolging: 2 docenten per 20 studenten tijdens de praktijksessies.
 • Case-studies om het klinisch redeneren te verbeteren.
 • Herhalingsdagen tussen de modules om de opleiding te optimaliseren.
 • Een opleiding die zichzelf terugbetaalt door subsides en accrediteringspunten
 • Wat met de Bijzondere Bekwaamheid Manuele Therapie ? 
  • De IMFT-opleiding heeft, ondanks een gefundeerd curriculum, nog geen erkenning gekregen van Mathera (die geleid wordt door de Universiteiten). Desondanks maakt het geen verschil uit wat het honorarium betreft want er wordt nog steeds (en in de toekomst zal dat zo blijven) het nomenclatuurnummer gebruikt van de 'klassieke kinesitherapie' en het daarmee  gepaarde wettelijke honorarium / tegemoetkoming zolang men geconventioneerd is. Op zich zal het geen verschil maken, maar weet dat de patiënt zijn therapeut kiest op basis van bekwaamheid. Bij de IMFT-opleiding streven we ernaar om kwaliteitsvolle Manueel Therapeuten af te leveren die op basis van het globaal klinisch redeneren kunnen overgaan tot het vaststellen van de oorzaak van de klacht(en) en daartoe  in staat zijn een adequaat behandelingsplan op te stellen. Dit is de uitdaging van elke docent bij IMFT.

Wat?

Keywords: Oorzaak problematiek – biomechanisch – neurofysiologisch – myofasciale keten – holistisch – effectieve behandelingstechnieken

Bij IMFT gaat men via klinisch redeneren er naar streven om de echte oorzaak van de klacht, pijn, … op te sporen. Dit onderzoek gebeurt via biomechanische, neurofysiologische alsook fasciale weg. Meer en meer krijgt de fasciale continuïteit een belang in de problematiek van onze patiënten. De samengang van de biomechanisch, neurofysiologisch en myofasciale keten maakt het zo boeiend om zich te verdiepen in deze materie. De holistische gedachte staat centraal. Het lichaam wordt als één `geheel` beschouwd: dit is belangrijk in het manueel-therapeutisch onderzoek. De therapeut zoekt een relatie (anatomisch, biomechanisch, fysiologisch) tussen de verschillende eenheden van het lichaam. Dit is dus het doel van ons onderzoek.

Bij IMFT leert men een arsenaal aan behandelingstechnieken aan. Deze technieken worden door onze docenten in de dagdagelijkse praktijk ook toegepast en zijn effectief werkzaam. In deze 2-jarige opleiding leert u de correcte specifieke behandelingstechnieken toe te passen bij die unieke patiënt.

In deze 2-jarige opleiding wordt u klaargestoomd om dit ook onder de knie te hebben.

In jaar 1 krijgt men het onderste kwadrant voorgeschoteld en in jaar 2 het bovenste kwadrant.

Deze opleiding is het resultaat van meer dan 25 jaar klinische ervaring en 20 jaar doceren en is de synthese van verschillende concepten in de manuele therapie:

 • Articulair: John Mennel, James Cyriax, Freddy Kaltenborn, G. Grieve.

 • Geoffrey.D. Maitland, Olav Evjenth, G.P. Grieve, Elvey, N Bogduk,

 • Musculair: myotensieve technieken, MET, spierketens ...  Mitchell, Jones, ...

 • Myofasciaal  : Janet Travell, Robert Schliep, Thomas Meyers, ...

 • Neurologisch: neuromeningeale technieken, neurodynamische technieken, sympatische technieken,... Michael Shacklock –, Bob Elvi, David Butler

 • Andere technieken en concepten: mcKenzie, relatie neuro-musculo-skeletaal visceraal....

   

Lees hier verder over de theoretische onderbouw van de opleiding manuele therapie ....

 

 

Data Opleiding MANUELE THERAPIE

2019/2020   1e jaar

 

Jaar 1

 •     Introductie: 3 oktober 2019 (Reigerzaal extra) 

 •     Module 1: 10-11-12 oktober 2019
 (Herhaling: di 19 november
)
 •     Module 2: 5-6-7 december 2019
 (Herhaling: 21 januari 2020
)
 •     Module 3: 30-31 januari en 1 februari 2020
 (Herhaling: 17 maart 2020
)
 •     Module 4: 2-3-4 april 2020
 (Herhaling: 26 mei 2020
-
 •     Module 5: 12-13 juni 2020                  Les telkens van 9u tot 17u30 - herhalingsdag: 13u - 21u

 

Data Opleiding MANUELE THERAPIE

2019/2020   2e jaar

JAAR 2

 • Module 6 : 3-4-5 oktober 2019 (Herhalingsdag: di 12 november 2019)
 • Module 7: 28-29-30 november 2019 (Herhalingsdag: 14 januari 2020)
 • Module 8: 23-24-25 januari 2020 (Herhalingsdag: 10 maart 2020)
 • Module 9: 26 – 28 maart 2020 (Herhalingsdag: 19 mei 2020)
 • Module 10: 4-5-6 juni 2020
 

                  Les telkens van 9u tot 17u30 - herhalingsdag: 13u - 21u

 

 

 

 •   Na het voltooien van de volledige opleiding MT of een andere IMFT-cursus, kunt u, indien u dat wenst, een recycling doen. De prijs van deze recyclage-module bedraagt 50% van de referentieprijs.

Om de beschikbaarheid van de gekozen cursus te controleren, gelieve eerst met het secretariaat contact op te nemen: info@imft.org

Locatie

Nazareth (Gent)

Hoofddocent

Alain Steverlynck

Opleidingsprogramma – 10 x 3 dagen

    •    Inleiding in de manuele therapie
    •    Het klinisch redeneren in de manuele therapie
    •    Palpatoire anatomie van de wervelkolom en de ledematen
    •    Biomechanica: osteokinematica – artrokinematica
    •    Toegepaste neurofysiologie
    •    Neuro- en myobiomechanica
    •    Onderzoek
         ◦    Globale en segmentale mobiliteitstesten
         ◦    Stabiliteitstesten
         ◦    Specifieke testen
         ◦    Differentiele diagnostiek
    •    Behandeling
        ◦    Actieve en passieve technieken
        ◦    Musculaire technieken
        ◦    Articulaire normalisatietechnieken
        ◦    Neurogene mobilisatietechnieken
    •    Benadering van het onderzoeken de behandeling van het bovenste en onderste kwadrant.
    •    Praktische vaardigheden - studiegevallen

10 modulen van 3 dagen

Module 1 : O.L.: voet – enkel - knie
Module 2 : Bekken: functionele eenheid
Module 3 : TLO en lumbale WK
Module 4 : Lumbale WK (vervolg) en LSO
Module 5 : Herhaling – Casuïstieken - Thema's
Module 6 : Dorsale WK – thoracale kooi
Module 7 : Cervicale WK
Module 8 : Hoog Cervicale WK - TMJ
Module 9 : B.L.: schouder – elleboog – pols - hand
Module 10 : Herhaling – Casuïstieken - Thema's

Programma (onder voorbehoud)

Module 1

Donderdag : 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 09.30 Voorstelling van de opleiding
 • 09.30 – 11.00 Inleiding in de manuele therapie: basisconcept
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 13.00 Basisconcept: klinisch redeneren – biomechanische principes
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 15.00 Basisconcept: onderzoekprincipes
 • 15.00 – 16.00 Basisconcept: behandelingsprincipes
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.00 Voorstelling van de praktijk
 • 17.00 – 17.30 Praktische uitvoeringen per 2 : begeleid en op meerdere deelnemer

Vrijdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 10.00 Biomechanica: osteocinematica – arthrocinematica: enkel en voet
 • 10.00 – 11.00 Palpatoire anatomie van de enkel - voet: demonstratie + inoefenen
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 11.50 Mobiliteitstesten: enkel - voet: demonstratie + interpretatie
 • 11.50 – 13.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 14.45 Specifiek onderzoek: enkel - voet: demonstratie
 • 14.45 – 16.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 16.30 Articulaire technieken enkel - voet: demonstratie
 • 16.30 – 17.30 Praktische uitvoeringen per 2

Zaterdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 10.00 Biomechanica: osteocinematica – arthrocinematica: knie
 • 10.00 – 10.30 Palpatoire anatomie O.L.: demonstratie
 • 10.30 – 11.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 11.50 Mobiliteitstests: knie – demonstratie + interpretatie
 • 11.50 – 12.20 Praktische uitvoeringen per 2
 • 12.20 – 13.00 Specifiek onderzoek knie: demonstratie
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 14.10 Praktische uitvoeringen per 2
 • 14.10 – 15.00 Articulaire technieken: knie - demonstratie
 • 14.30 – 15.30 Praktische uitvoeringen per 2
 • 15.30 – 15.40 Pauze
 • 15.40 – 16.00 Myotensieve technieken O.L.: demonstratie

Terug naar overzicht

Module 2

Donderdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 10.00 Biomechanica: osteocinematica – arthrocinematica: heup
 • 10.00 – 10.40 Mobiliteitstests: heup – demonstratie + interpretatie
 • 10.30 – 11.10 Praktische uitvoeringen per 2
 • 11.10 – 11.20 Pauze
 • 11.20 – 11.45 Specifieke tests: heup: demonstratie
 • 11.45 – 13.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 14.30 Articulaire technieken: heup – demonstratie
 • 14.30 – 16.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 16.30 Synthese O.L.
 • 16.30 – 17.30 Biomechanica: osteocinematica – arthrocinematica: bekken

Vrijdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 10.00 Biomechanica: osteocinematica – arthrocinematica: bekken (vervolg)
 • 10.00 – 11.00 Palpatoire anatomie + basisonderzoek: demonstratie
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 12.30 Praktische uitvoeringen per 2: herhaald op verschillende deelnemers
 • 12.30 – 13.00 Specifieke tests: demonstratie
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 16.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 17.00 – 17.30 Functiestoornissen t.h.v. het bekken – differentiële diagnostiek 

Zaterdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 10.00 Myotensieve technieken: demonstratie
 • 10.00 – 11.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 12.30 Articulaire technieken: demonstratie
 • 12.30 – 13.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 16.00 Synthese praktijk bekken
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.00 Behandeling uitgevoerd op een student door de docent
 • 17.00 – 17.30 Synthese 2e module

Terug naar overzicht

Module 3

Donderdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 11.00 Biomechanica: osteocinematica – arthrocinematica: LSO-LWK-TLO
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 12.20 Palpatoire anatomie LSO-LWK-TLO: demonstratie
 • 12.20 – 13.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 15.10 Basisonderzoek LWK + interpretatie
 • 15.10 – 16.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.00 Specifiek onderzoek + interpretatie
 • 17.00 – 17.30 Praktische uitvoeringen per 2 

Vrijdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 11.00 Praktische uitvoeringen per 2(vervolg)
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 13.00 Klinisch redeneren
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 15.00 De discus intervertebralis – segmentale instabiliteit
 • 15.00 – 16.00 Mobilisatieprinciepen LWK
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.00 Mobilisatie LWK: demonstratie
 • 17.00 – 17.30 Praktische uitvoeringen per 2

Zaterdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 11.00 Neurodynamica (theorie)
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 13.00 Neurodynamica: demonstratie van het onderzoek +interpretatie
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 16.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.30 Synthese 3e module

 Terug naar overzicht

Module 4

Donderdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 11.00 Herhaling van het onderzoek TLO en LWK
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 13.00 Herhaling articulaire technieken LWK
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 16.00 Herhaling myotensieve technieken LWK
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.00 Indicaties en contra-indicaties van manipulatieve technieken (thrust)
 • 17.00 – 17.30 Normalisatietechnieken TLO: demonstratie

Vrijdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 10.00 Praktische uitvoering normalisatietechnieken TLO
 • 10.00 – 11.00 Normalisatietechnieken LWK: demonstratie (deel 1)
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 13.00 Praktische uitvoering per 2
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 15.30 Relatie bekken – LWK
 • 15.30 – 16.00 Theorie van de kwadranten
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.30 Theorie van de kwadranten (vervolg)

Zaterdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 10.00 Normalisatie technieken LWK: demonstratie (deel 2)
 • 10.00 – 11.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 12.00 Praktische uitvoering per 2
 • 12.00 – 13.00 Segmentaire relaties
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 14.40 Evaluatie van de normalisatietechnieken
 • 14.40 – 16.00 Een behandeling uitgevoerd door de docent
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.30 Synthese 4e module

Module 5

 Donderdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 10.00 Theoretische evaluatie van het onderste kwadrant (multiple choices)
 • 10.00 – 11.00 Biomechanica van het onderste kwadrant
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 11.50 Herhaling onderzoek O.L.
 • 11.50 – 13.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 15.00 Herhaling onderzoek bekken en LWK
 • 15.00 – 16.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 16.40 Herhaling behandeling O.L.
 • 16.40 – 17.30 Praktische uitvoeringen per 2

Vrijdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 10.00 Herhaling behandeling bekken en LWK
 • 10.00 – 11.00 Praktische uitvoeringen per 2 
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 13.00 Compartimentssyndroom: theorie + praktijk
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 16.00 Case-studie: Problematiek bekken en LWK
                        Klinische redeneren – anamnese – onderzoek en behandeling
                        Demonstratie + praktische uitvoeringen
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.30 Case-studie: Problematiek OL
                        Klinische redeneren – anamnese – onderzoek en behandeling
                        Demonstratie + praktische uitvoeringen

Zaterdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 11.00 Myofasciale technieken voor het onderste kwadrant
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 13.00 Myofasciale technieken voor het onderste kwadrant (vervolg)
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 16.00 Roptrotherapie: theorie
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.30 Roptrotherapie: praktijk

Terug naar overzicht

Module 6
Donderdag : 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 10.00 Biomechanica: osteocinematica – arthrocinematica DWK - thorax
 • 10.00 – 11.00 Neurofysiologie DWK - CTO
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 11.50 Palpatoire anatomie DWK – CTO
 • 11.50 – 13.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 14.30 Functioneel onderzoek: actief – regionaal
 • 15.00 – 16.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 16.40 Functioneel onderzoek: segmentaal
 • 16.40 – 17.30 Praktische uitvoeringen per 2

Vrijdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 09.30 CTO – 'bizonbult'
 • 09.30 – 10.00 Therapie: musculaire technieken
 • 10.00 – 10.30 Praktische uitvoeringen per 2
 • 10.30 – 11.00 Therapie: oscillaties
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 11.50 Praktische uitvoeringen per 2
 • 11.50 – 12.20 Therapie: tracties
 • 12.20 – 13.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 14.10 Therapie: thoracale mobilisaties
 • 14.30 – 15.30 Praktische uitvoeringen per 2
 • 15.30 – 16.00 Therapie: mobilisaties van de ribben
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.10 Praktische uitvoeringen per 2
 • 17.10 – 17.30 Herhaling van de technieken

Zaterdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 09.30 Specifieke technieken CTO
 • 09.30 – 10.15 Praktische uitvoeringen per 2
 • 10.15 – 11.00 Normalisaties DWK: thrusttechnieken
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 12.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 11.50 – 12.20 Therapie: tracties
 • 12.20 – 13.00 Praktische uitvoeringen per 2 (vervolg)
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 14.30 Normalisatietechnieken van de ribben
 • 14.30 – 15.30 Biomechanica: osteocinematica – arthrocinematica:
 • 15.30 – 16.00 Vervolg praktijk
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.00 Behandeling van een student door de docent
 • 17.00 – 17.30 Synthese 6e module

Terug naar overzicht

Module 7

 Donderdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 10.00 Biomechanica: osteocinematica – arthrocinematica CWK
 • 10.00 – 11.00 Neurofysiologie CWK
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 11.50 Palpatoire anatomie CWK
 • 11.50 – 13.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 15.00 Onderzoek CWK: actief – functioneel - regionaal
 • 15.00 – 16.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 16.40 Cervicobrachialgie
 • 16.40 – 17.30 Torticolis

Vrijdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 10.00 Specifiek onderzoek CWK
 • 10.00 – 11.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 12.00 Therapie: myotensieve technieken
 • 12.00 – 13.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 15.00 Therapie: mobilisaties
 • 15.00 – 16.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 16.40 Normalisatietechnieken: demonstratie
 • 16.40 – 17.30 Praktische uitvoeringen per 2

Zaterdag: 08.00u – 15.00u

 • 09.00 – 10.00 Neurodynamica: theorie
 • 10.00 – 11.00 Neurodynamica: demonstratie van het onderzoek + interpretatie
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 13.00 Neurogene mobilisaties
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 16.00 Neurogene mobilisatie (vervolg)
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 16.40 Normalisatietechnieken: demonstratie
 • 16.40 – 17.30 Synthese 7e module

Terug naar overzicht

Module 8

 Donderdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 10.00 Biomechanica: osteocinematica – arthrocinematica HCWK
 • 10.00 – 11.00 Neurofysiologie HCWK
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 11.50 Palpatoire anatomie HCWK
 • 11.50 – 13.00 Praktische uitvoeringen per
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 14.30 Neurologisch en vasculair onderzoek
 • 14.30 – 16.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 16.40 VBI: Vertebro-basilaire insufficiëntie
 • 16.40 – 17.30 Articulair onderzoek HCWK

Vrijdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 10.00 Articulair oz HCWK – Praktische uitvoeringen per 2
 • 10.00 – 11.00 Onderzoek naar instabiliteit HCWK
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 11.50 Biomechanica: osteocinematica – arthrocinematica TMG
 • 11.50 – 13.00 Neurofysiologie TMG
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 14.15 Palpatoire anatomie schedel
 • 14.50 – 16.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 16.40 Onderzoek TMG
 • 16.40 – 17.30 Praktische uitvoeringen per 2

Zaterdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 09.30 Behandeling TM
 • 09.00 – 10.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 10.00 – 11.00 Luxatie TMG: onderzoek en behandeling
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 11.40 Therapie HCWK: myotensieve technieken
 • 11.40 – 13.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 14.20 Therapie HCWK: articulaire technieken
 • 14.20 – 16.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 16.40 Therapie HCWK: normalisatietechnieken
 • 16.40 – 17.30 Praktische uitvoeringen per 2

 Terug naar overzicht

Module 9

Donderdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 10.00 Biomechanica: osteocinematica – arthrocinematica schouder – elleboog
 • 10.00 – 11.00 Biomechanica: osteocinematica – arthrocinematica pols - hand
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 11.50 Palpatoire anatomie B.L.: demonstratie
 • 11.50 – 13.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 14.40 Neurofysiologie B.L.
 • 14.40 – 15.10 Mobiliteitsonderzoek schouder: demonstratie
 • 15.10 – 16.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 16.40 Specifiek onderzoek schouder: demonstratie
 • 16.40 – 17.30 Praktische uitvoeringen per 2

Vrijdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 09.00 Therapie schouder myotensieve technieken: demonstratie
 • 09.30 – 10.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 10.00 – 10.30 Therapie schouder: articulaire technieken – demonstratie
 • 10.30 – 11.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 11.50 Praktische uitvoeringen per 2 (vervolg)
 • 11.50 – 12.20 Therapie schouder: articulaire technieken – demonstratie
 • 12.20 – 13.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 14.20 Praktische uitvoeringen per 2 (vervolg)
 • 14.40 – 15.00 Mobiliteitsonderzoek elleboog: demonstratie
 • 15.00 – 15.30 Praktische uitvoeringen per 2
 • 15.30 – 16.00 Specifiek onderzoek elleboog: demonstratie
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 16.40 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.40 – 17.00 Therapie elleboog: myotensieve technieken: demonstratie
 • 17.00 – 17.30 Praktische uitvoeringen per 2

Zaterdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 09.00 Therapie elleboog: articulaire technieken: demonstratie
 • 09.30 – 11.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 11.50 Mobiliteitsonderzoek pols - hand: demonstratie
 • 11.50 – 12.20 Praktische uitvoeringen per 2
 • 12.20 – 13.00 Specifiek onderzoek pols - hand: demonstratie
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 14.20 Praktische uitvoeringen per 2
 • 14.40 – 15.20 Therapie pols - hand: demonstratie
 • 15.20 – 16.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.00 Behandeling van een student door de docent – casus
 • 17.00 – 17.30 Synthese 9e module

Module 10

 Donderdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 11.00 Theoretische evaluatie van het onderste en bovenste kwadrant (multiple choices)
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 11.50 Herhaling onderzoek B.L.
 • 11.50 – 13.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 15.00 Herhaling onderzoek bekken en CTO - CWK – TMG
 • 15.00 – 16.00 Praktische uitvoeringen per 2
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 16.40 Herhaling behandeling B.L.
 • 16.40 – 17.30 Praktische uitvoeringen per 2
 • 17.15 – 17.45 Herhaling behandeling CTO - CWK – TMG
 • 17.45 – 18.30 Praktische uitvoeringen per 2 

Vrijdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 11.00 Integratie onderste en bovenste kwadrant
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 13.00 Integratie onderste en bovenste kwadrant (vervolg)
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 16.00 Case-studie: Problematiek WK
                       Klinische redeneren – anamnese – onderzoek en behandeling
                       Demonstratie + praktische uitvoeringen
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.30 Case-studie: Problematiek BL
                        Klinische redeneren – anamnese – onderzoek en behandeling
                        Demonstratie + praktische uitvoeringen

Zaterdag: 09.00u – 17.30u

 • 09.00 – 11.00 Myofasciale technieken voor het bovenste kwadrant
 • 11.00 – 11.10 Pauze
 • 11.10 – 13.00 Myofasciale technieken voor het bovenste kwadrant (vervolg)
 • 13.00 – 13.40 Middagmaal
 • 13.40 – 16.00 Myofasciale technieken: integratie onderste en bovenste kwadrant
 • 16.00 – 16.10 Pauze
 • 16.10 – 17.30 Synthese van de opleiding MT: segmentaal tot globaal.

Doelstellingen van de opleiding Manuele Therapie van Segmentaal tot Globaal

Het kunnen uitvoeren van:

    •    een systematisch onderzoek van het bovenste en onderste kwadrant. Dit zowel op musculair, articulair en neurogeen niveau.
    •    een globaal onderzoek.
    •    een diagnostisch differentiaal diagnostiek van musculaire, articulaire en neurogene functiestoornissen.
    •    een specifiek behandelingsplan van de functiestoornissen.
    •    articulaire, musculaire en neurogene behandetechnieken.

 De onderwezen technieken beheersen.

 

Het onderscheid tussen een cursus articulaire technieken en de opleiding Manuele Therapie: segmentaal tot globaal

Manuele Therapie: Reeds bij de anamnese volgt men een logische redenering om een antwoord te krijgen op volgende vragen: heeft het probleem een biomechanische oorzaak, een neurofysiologische oorzaak of een mengeling van beide,

Men probeert de oorzaak van het probleem op te sporen: lokaal of elders in het lichaam:

 •    Elders in het neuro-musculo-skeletaal systeem (biomecanische of neurogene relatie).

          vb. een enkeldistorsie en bekkenverwringing.  

vb. een laesie t.h.v. TLO en pijn thv de lies, SIG,...
 •   Elders, maar buiten het neuro-musculo-skeletaal systeem (neuroreflectoire relatie tussen het visceraal systeem en de plaats van de klacht).

   vb. een abdominale congestie die via viscero-pariëtaal reflex cervico-brachialgieën geeft.

 

Het grote onderscheid is dus de globaliteit EN het klinisch redeneren. Het is meer dan alleen maar manipulatieve technieken aanleren. Naast de articulairetechnieken (de 5 graden van Maitland) worden ook functionele technieken, spiertechnieken, neurogene en fasciale technieken aangeleerd. Er worden dus thrusttechnieken aangeleerd nadat alle contra-indicaties zijn uitgesloten (via klinisch redeneren en specifieke tests). Daarom is het nodig dat met een opleiding krijgt die gebaseerd is op EBM (evidence based medicine) zoals die wordt voorgesteld door IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists ).

 

                                                                

 

 

Ja, ik schrijf me in!

Opleiding Wanneer Investering Waardevol Plaats

2019-2020 1e Jaar

van 10/10/2019
tot 13/06/2020
€ 3.490,00 180 lesuren Campus Nazareth - Gent Inschrijven

top

Eerstvolgende opleidingen

Opleiding Info Start Einde Locatie
Manuele Therapie van de Fasciae Viscerale module (Gent) 19/09/2019 21/09/2019 Campus Nazareth - Gent
Bedrijfskinesitherapie Bedrijfskinesitherapie opleiding 2019-2020 26/09/2019 20/06/2020 Campus Nazareth - Gent
Dryneedling WK module 26/09/2019 28/09/2019 Campus Nazareth - Gent
Opleiding Manuele therapie 2019-2020 1e Jaar 10/10/2019 13/06/2020 Campus Nazareth - Gent
Het bekken en de MT-visie Functionele Eenheid Bekken 17/10/2019 19/10/2019 Campus Nazareth - Gent
Lumbalgie en Manuele Therapie Limburg 24/10/2019 26/10/2019 Campus Limburg - Genk
Manuele Therapie van de Fasciae Hoofd en CWK (Gent) 07/11/2019 09/11/2019 Campus Nazareth - Gent

Contact

IMFT vzw

Ondernemingsnummer : 0470.161.869

Waaienburgseweg 10
B-8972 Roesbrugge


Tel België: +32 2 888 95 05

 

Privacy policiy

Algemene voorwaarden

Nieuwsbrief

Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.