Opleiding manuele therapie vervolg

Efficiënte oplossing voor pijn en functiestoornissen

Voor vele vormen van pijn en functiestoornissen in ons lichaam bestaat er een efficiënte oplossing. Daar kan de manuele therapie je bij helpen.

De manueel therapeut zoekt eerst naar de oorzaak van de klacht. Van daaruit werkt hij een individuele behandelingsstrategie uit. De manuele therapie streeft naar een duurzame oplossing voor deze functiestoornissen. Met manuele therapie kan je gewrichten en spieren normaliseren en deze in een functionele balans brengen. Zo roept de manueel therapeut een halt toe aan de acute of chronische pijn van de patiënt.

Onderzoek.

Elke manueel therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een anamnese en een uitgebreid functieonderzoek. Daarbij zal de therapeut nagaan of het lichaam in balans functioneert. Met provocatietesten en functietesten (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten e.a.) kan de MT de oorzaak, de plaats, de graad en de ernst van klachten opsporen.

Doel. Centraal in het onderzoek staat de oorzaak van de pijn en/of functiestoornis. Daarmee wil de manueel therapeut oordelen of de klacht primair dan wel secundair is. De oorzaak heeft m.a.w. een lokale oorzaak en/of wordt door andere factoren veroorzaakt (op afstand). Dit kan zowel binnen of buiten het neuromusculoskeletaal stelsel. Het is de bedoeling de functionele hinder en pijn te evalueren. Vanuit deze bevindingen wordt er een behandelplan opgesteld.

De behandeling is in eerste instantie gericht op het kunnen hernemen van de normale activiteiten, zonder pijn en/of functionele hinder.

Oorzakelijk verband. De holistische gedachte staat centraal. Het lichaam wordt als één `geheel` beschouwd: dit is belangrijk in het manueel-therapeutisch onderzoek. De therapeut zoekt een relatie (anatomisch, biomechanisch, fysiologisch) tussen de verschillende eenheden van het lichaam.

Verschillende aspecten. Afhankelijk van de bevindingen kan de manueel therapeut een aanvullend onderzoek verrichten ter evaluatie van de toestand en van de functies van de spieren, de gewrichten, het zenuwstelsel, het bindweefsel en van de algemene gezondheid. Verder zal de MT nagaan of het lichaam foute bewegingspatronen en houdingsgewoonten heeft. Ook eventuele ergonomische oorzaken van de klachten en functionele hinder worden onder de loep genomen. Er wordt bovendien rekening gehouden met psychologische factoren volgens het bio-psycho-sociaal model, en met eventueel onderliggende pathologieën vanuit de andere organen.

Conclusies. De conclusie en evaluatie van de anamnese en het functieonderzoek leiden tot een manueel-therapeutische diagnose die een verklarende omschrijving is van de klacht. Deze omschrijving vormt de basis voor een deskundige, verantwoorde en individuele manuele behandeling. Eventueel kan de therapeut in overleg met de arts een aanvullend onderzoek (RX, medische beeldvorming,...) noodzakelijk achten. Het manueel therapeutisch onderzoek is dan ook uitermate geschikt als aanvulling bij de artsendiagnose.

Technieken. De manuele behandelingstechnieken omvatten o.a. oscillaties, mobilisaties, manipulaties van de gewrichten, musculaire technieken, rektechnieken, diepe dwarse fricties, triggerpuntbehandeling, neurogene mobilisaties, harmoniserende technieken, medische oefentherapie en trainingstherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekscholing…

Manuele therapie: voor wie ?

Manuele therapie is een efficiënte en geschikte therapie voor patiënten van elke leeftijd, voor elke activiteit. Het is vooral geschikt voor recidiverende klachten

Sportblessures. Ook intensieve sportbeoefenaars, die het bewegingsstelsel zeer op proef stellen, kunnen bij de manueel therapeut terecht voor bewegingsadvies ter preventie van sportblessures of voor een efficiënte oorzakelijke behandeling van hun sportletsel. Bij veel sportletsels en overbelastingsletsels ligt het accent van de revalidatie op een goed begeleid oefenprogramma. De manueel therapeut is hiervoor ideaal geplaatst.

 

Nieuw is de integratie van de myofasciale ketens in onze opleiding MT !

top

Contact

IMFT vzw

Ondernemingsnummer : 0470.161.869

Casselstraat 261 D
B-8970 Poperinge


Tel België: +32 2 888 95 05
Tel France: +33 256 35 02 22

 

Privacy policiy

Algemene voorwaarden

Eerstvolgende opleidingen

Opleiding Info Start Einde Locatie
Facial Manipulation Stecco Fascial Manipulation: Level 2: 14-16 maart en 21-23 maart 2019 14/03/2019 23/03/2019 Gent - Campus Nazareth
Manuele Therapie van de Fasciae Viscerale module 19/09/2019 21/09/2019 Gent - Campus Nazareth
Bedrijfskinesitherapie Bedrijfskinesitherapie opleiding 2019-2020 26/09/2019 20/06/2020 Gent - Campus Nazareth
Dryneedling WK module 26/09/2019 28/09/2019 Gent - Campus Nazareth
Opleiding Manuele therapie 2019-2020 1e Jaar 10/10/2019 13/06/2020 Gent - Campus Nazareth
Het bekken en de MT-visie Functionele Eenheid Bekken 17/10/2019 19/10/2019 Gent - Campus Nazareth
Manuele Therapie van de Fasciae Hoofd en CWK 07/11/2019 09/11/2019 Gent - Campus Nazareth