Blog

Helft kantoormedewerkers heeft fysieke klachten door het werk

Niet ergonomisch zitten bij een bureaujob brengt niet alleen fysiek ongemak met zich mee. Het kost de werkgever ook een pak geld. Werknemers die uitvallen door klachten aan de nek, rug, schouder of handen zijn gemiddeld 21,5 dagen arbeidsongeschikt.
 

Ziekteverzuim en het belang van bedrijfskinesitherapie

De Belgische werknemer was in 2019 gemiddeld 13 dagen ziek. Bedrijfskinesitherapie kan helpen om dit ziekteverzuim te beperken.
 

Corona Maatregelen

Het zal voor iedereen een afweging geweest tijdens het weekend of gisteren.... sluiten we of doen we voor mits in acht name van strikte hygiënische maatregelen.

 

KMO-portefeuille wordt teruggeschroefd

De Vlaamse overheid bespaart 73 miljoen op economische subsidies, subsidies die veelal naar bedrijven gaan.

 

Waarom bedrijfskinesitherapie?

Door de kennis van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat kan de bedrijfskinesitherapeut ook management en leidinggevende inzicht geven in de risico’s en richtlijnen van fysieke belasting zodat er draagvlak ontstaan om knelpunten op een haalbare wijze op te lossen.
 

Wat is de oorzaak van een trapeziussyndroom?

Dagelijks krijgen we mensen over de vloer met een voorschrift “trapeziussyndroom”. De dokter herkent de klok maar wij moeten de klepel zoeken.
 

Viscerale Therapie - Hocus pocus?

Een Manueel Fascia Therapeut, behandelt spieren, gewrichten, fascia, ligamenten, … maar ook organen! Dat lijkt op het eerste gezicht misschien wat raar.
 

Stabiliteitstraining

 

 

De Manuele Therapie van de Fasciae

Nogmaals is gebleken dat in de zoektocht naar de oorzaak van de klacht men niet zonder de continuïteit in de diepte kan en dus kan men niet zomaar de viscerale structuren verwaarlozen.
 

Supplementen

Een geconventioneerde Kinestitherapeut, Manueel Therapeut of Bijzonder Bekwame Manueel Therapeut mag onder geen enkel beding meer vragen voo

 

Naar een nieuw denkmodel in de kinesitherapie?

 

Problemen met hotmail.com

 

 

Directe Toegang in de Kinesitherapie

 DTK of directe toegang in de kinesitherapie zou getuigen van respect en aanvaarding van de com

 

Geconventioneerd / Gedeconventioneerd en supplementen tarief

Aanrekenen van supplementen en richttarief Manuele Therapie

 

Een nieuwe anatomische structuur ontdekt?

Oeps, de wetenschap ontdekt nu pas wat we al gedurende verschillende jaren aanhalen in onze cursus ...
 

RICE: The End of an Ice Age

 

 

Why Ice Delays Recovery

When I wrote my best-selling Sportsmedicine Book in 1978, I coined the term RICE (Rest, Ice, Compression,Elevation) for the treatment of athletic injuries.
 

Onderzoek Bekken - werkstuk

 

Taak: bekken

 

 

Criteria voor soepelheid

Rompflexietest zonder vingertoppen aan de grond

Uit mijn praktijkervaring is gebleken dat het niet nodig is om als norm te nemen dat bij bij de rompflexietest de vingertopp

 

Stretchen - Postures: Zinvol?

Veel controverses steken de kop op over het al of niet nuttig zijn van rekken (stretching).

 

Cursus articulaire technieken versus opleiding Manuele Therapie

Manuele Therapie, reeds bij de anamnese volgt men een logische redenering om een antwoord te krijgen op volgende vragen: heeft het probleem een biomechanische oorzaak, een neurofys

 

 

Onze partners

top

Eerstvolgende opleidingen

Opleiding Info Start Einde Locatie
Cervicobrachialgie en Manuele Therapie Cervicalgie - 2020 Genk 12/11/2020 14/11/2020 Campus Limburg - Genk
Lumbalgie en Manuele Therapie Lumbalgie (Gent) 2020 19/11/2020 21/11/2020 Campus Nazareth - Gent
Manuele Therapie van de Fasciae Craniale module GENK 14/01/2021 16/01/2021 Campus Limburg - Genk
Opleiding Manuele therapie Jaar 1: 2021-2022 07/10/2021 18/06/2022 Campus Nazareth - Gent

Contact

IMFT vzw

Ondernemingsnummer : 0470.161.869

Waaienburgseweg 10
B-8972 Roesbrugge


Tel België: +32 2 888 95 05

 

Privacy policiy

Algemene voorwaarden

Nieuwsbrief

Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.