Docenten

Docent Manuele therapie

Alain Steverlynck foto
Waaienburgseweg 10
8972 Roesbrugge
+32 58 77 11 77

 Master na master in de Manuele Therapie

Manupraxie

Zelfstandige Praktijk Manuele Therapie in Roesbrugge

Mezelf omschrijven. Het heeft enige tijd geduurd vooraleer ik iets op tekst kon zetten. De best passende omschrijving is perfectionistisch in een chaotische structuur.

In 2020 zal het 20 jaar geleden zijn dat ik aan de basis lag van de oprichting van IMFT. Ondertussen had ik al enige ervaring in het lesgeven want ik ben gestart met het doceren van de Manuele Therapie in 1994 voor IRSK. Tegenwoordig ontmoet ik studenten die pas nadien geboren zijn… Gelukkig kan ik mij beroepen op ervaring. En zolang ik nog een positieve bijdrage kan leveren aan studenten om hen naar een hoger niveau te brengen, blijf ik ter beschikking.

Lesgeven is een passie. Het is een leuk gegeven om globaal inzicht te krijgen in de complexiteit van de problemen die we dagdagelijks ondervinden bij patiënten en dit ook over te brengen naar gemotiveerde collega’s. Daarom is, naast wetenschappelijk onderzoek, de ‘open mind’ van praktijkervaringen ontegensprekelijk zeer belangrijk. Niet alles is eenvoudig wetenschappelijk te verklaren. Maar hoe langer hoe meer de kennis van de fasciae zal evolueren, hoe beter te begrijpen valt dat de ‘oorsprong van de klacht ergens anders gelegen is’ en dit kan zowel musculoskeletaal, visceraal, craniaal, … gelegen zijn.

Samenwerken met eveneens gemotiveerde collega-docenten als team binnen IMFT zorgt ervoor dat we verder kennis sprokkelen en deze op een ongedwongen manier overbrengen naar studenten.

Nog een grapje van mijn collega's

Greets, Alain

Master après master en Thérapie Manuelle

Cabinet de thérapeute manuelle à Veurne

Stijn Anseeuw foto
Pastoriestraat 136
8200 St Andries
+32 (0)50 67 96 49

Kinesitherapeut / Manueel Therapeut MTSG

 

To learn read, to know write, to master teach

Mijn mantra om docent van IMFT te zijn.

Na mijn afstuderen in 2002 (Universiteit Gent), merkte ik al gauw dat mijn verworven basiskennis te beperkt was om mijn patiënten goed te behandelen. Interesse in de wervelkolom en het musculo-skeletale systeem was toen al aangewakkerd. Na enkele kortere cursussen mobilisatie- en manipulatietechnieken werd de manuele therapie een passie.

In 2010 startte ik de opleiding Manuele Therapie - Van segmentaal tot globaal bij IMFT. Het onderzoeken en behandelen van het neuro-musculo-skeletaal systeem vanuit de globaliteit is de absolute meerwaarde in de praktijk. Vaak wordt het probleem van de patiënt te eng benaderd. Ook de integratie van de autonome zenuwstelsel - vaak vergeten bij de reguliere opleidingen, want dit is niet evidence based - gaf mij veel inzicht in het ontstaan en onderhouden van lichamelijke problemen.

Sinds 2012 ben ik deel van het docententeam van IMFT. Mijn persoonlijk doel is mij verder te vervolmaken en te perfectioneren in de manuele therapie en deze verworven kennis en kunde door te geven, maar ook te leren van de studenten. Patiënten hebben nood aan gedreven therapeuten. Daar wil ik graag aan meewerken.

Kinésithérapeute / Thérapeute Manuel

Jan D'Hiet foto
Albert Serreynstraat 37
8200 Sint-Andries Brugge
050/31.51.73

Kinesitherapeut / Manueel Therapeut MTSG / D.O. Osteopaat

 

Je kent het wel, je zit in het humaniora en er moet beslist worden. Wat wil je later worden? Je bent sportief, geïnteresseerd in wetenschappen en sociaal voelend. Kinesist! 

De liefde voor het beroep groeit nog met de jaren. In den beginne was mijn grootste frustratie dat op de unief alle behandelingen zo kant en klaar verpakt waren maar in de praktijk iedere patiënt een andere benadering vergt. De kennis die ik uit deze frustratie putte wil ik met jullie delen. De enige houvast die we hebben is de biomechanica en de anatomie, de rest is kennis en ervaring.

Afgestudeerd, ging mijn eerste interesse uit naar oefentherapie. Ik volgde cardiale revalidatie en medische trainingstherapie. Gaande weg groeide het verlangen om manueel met oorzaak-gevolgketens een meerwaarde te bieden. Een 5-jarige opleiding osteopathie in weekend-onderwijs leek hier het meest aan te voldoen. Ondertussen bouwde ik verder aan mijn praktijk tot een groepspraktijk “ De Beweegreden “ (in deze naam zit mijn ganse filosofie vervat…www.debeweegreden.be). Mijn collega’s zijn manueel therapeuten en om ons vakjargon en kennis te matchen, besloot ik de cursus Manuele Therapie aan het IMFT te volgen. Het voelde als thuiskomen. Een ideale herhaling en uitbreiding van veel leerstof die mij in de osteopathie na aan het hart lagen.

Toen men mij vroeg  les te willen geven, voelde ik dat ik klaar was mijn kennis en ervaring van de voorbije 25-jaar met studenten te delen. Lesgeven werd mijn nieuwe passie, ondertussen volgde ik de cursus “triggerpoints”. 

Kinésithérapeute / Thérapeute Manuel / D.O. Ostéopathe

Evelien Franssen foto
Landwaartslaan 20 bus 2
3600 Genk
0472/82.60.99

Kinesitherapeut / Manueel Therapeut MTSG

 

In 2013 ben ik afgestudeerd als Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Na mijn studies wist ik meteen dat ik mijn basic skills in de Musculoskeletale revalidatie wou uitbreiden en mij graag wou verdiepen in de Manuele Therapie. Liefst een opleiding, combineerbaar met het werk in een zelfstandige praktijk waardoor nieuwe technieken meteen toegepast konden worden.

Zo viel mijn oog op de opleiding Manuele Therapie - van Segmentaal tot Globaal bij IMFT. Hier heb ik geleerd mijn patiënten in hun globaliteit te onderzoeken en te behandelen. Niet enkel naar de klacht zelf kijken ‘het pijn-plaatsje van de patiënt’ zeg maar, maar trachten de oorzaak van het probleem te vinden, werd een zeer belangrijke boodschap. Belangrijke focus werd niet alleen gelegd op het neuro-musculoskeletaal systeem, maar ook op het autonome zenuwstelsel, wat maakt dat je je patiënt en zijn ‘dysfunctie’, net dat tikkeltje beter kan begrijpen en kaderen.

‘Fasciae’ trok ook mijn aandacht bij IMFT. Kon hier misschien het antwoord in liggen voor ‘rare en onoplosbare klachten’ bij mijn patiënten? Alles lijkt toch onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaar heb ik in 2015 de opleidingen Manuele therapie van de Fasciae: Module Visceraal en Craniaal gevolgd bij IMFT. Dit leverde direct een grote meerwaarde op voor mijn praktisch handelen, wat je dan meteen nog meer voldoening geeft. Het is dan ook een uitdaging om een complexer en chronisch probleem in kaart te brengen en aan te pakken.

In 2015 ben ik toegetreden als docent tot het IMFT-team. Een belangrijke drijfveer voor mijzelf is mijn grote interesse in alles rondom de Manuele Therapie. Waarom ik lesgeef bij IMFT, is omdat ik graag mijn kennis en ervaring wil overdragen aan medecollega’s in ons vak. Bij IMFT spreek je vanuit de praktijk, niet enkel evidence based medicine is van belang, maar zeker ook evidence based practice! Door het lesgeven stel je jezelf ook steeds kritisch in vraag. Elke onderzoek en behandelingstechniek die je uitvoert in de praktijk wordt namelijk gedaan met een reden. En niet te vergeten: wij leren nog elke dag bij van elkaar. Ik tracht dan ook dagelijks mijn knowhow uit te breiden en praktische technieken te finetunen en mij uiteraard veel bij te scholen.

Kinésitherapeuté / Thérapeute Manuelle

Jonathan Martens
Vos Reinaartstraat 29
8000 Brugge
0478/40.89.80

Kinesitherapeut/Manueel Therapeut

In 2000 ben ik Brugge afgestudeerd en onmiddellijk van start gegaan met bijkomende opleidingen zoals manuele therapie en medische trainingstherapie. In het werkveld was het toen niet zo evident wegens een overaanbod alsook een grondige hervorming in de kinesitherapie. Na enkele jaren van werk in deze sector maar met een blijvende werkonzekerheid, voelde ik mij genoodzaakt om verder te gaan studeren.

Vele jaren later tijdens een bezoekje aan de Osteopaat, waar ik soms eens binnensprong ten gevolge van het sporten, kwam de kinesitherapie weleens ter sprake. Tot die ene keer hij mij meldde “soms moet je durven springen” er is terug vraag naar kinesitherapeuten. Voor mij dé trigger om dit pad een 2de maal te bewandelen.

Als klimmer alpinist is een goede “voorbereiding” en “zelfdiscipline” onontbeerlijk voor een succesvolle beklimming. Dit is dan ook dé lijn die ik heb doorgetrokken in de kinesitherapie. Een goede ‘voorbereiding’ heb ik mogen vinden bij “IMFT” waarbij enkele losse modules mij hebben geleid naar de tweejarige opleiding Manuele Therapie. De ‘zelfdiscipline’ opende de deur tot het docententeam voor Manuele Therapie waarbij ik ben toegetreden in 2018 onder het motto “to master teach”.

IMFT een absolute meerwaarde in de praktijk, die mij in staat stelde de patiënt beter te behandelen. Het klinisch redeneren via biomechanische, neurofysiologische alsook fasciale weg, de patiënt benaderen in zijn totaliteit en uit een arsenaal aan behandelingstechnieken de gepaste techniek toepassen.

Grote Herreweg 34
9690 Kluisbergen
'+32473171891

Kinesitherapeut / Manueel Therapeut MTSG

 

Na mijn recent (2018) afstuderen als master in de musculoskeletale revalidatiewetenschappen en kinesitherapie te Gent ben ik direct in het werkveld gesprongen. Twee dagen later maakte ik namelijk al deel uit van een multidisciplinaire groepspraktijk te Kluisbergen. Daar ligt mijn focus op het behandelen van klachten gerelateerd aan het bewegingsstelsel.

In datzelfde jaar ben ik gestart aan de 2-jarige opleiding manuele therapie bij IMFT. Een opleiding die perfect te combineren was met het werk in de praktijk. Mijn ‘arsenaal aan technieken’ werd hierdoor sterk uitgebouwd en het verbeterde mijn inzicht in diverse klachtenbeelden met belang voor totaliteit.

Momenteel ben ik mij nog aan het verdiepen in dry needling en wil ik komende jaren meer te weten komen over het viscerale en de link(en) met het biomechanische.

Mijn laatste nieuwe uitdaging is om kennis, en alsook mijn enthousiasme voor het vak, met anderen te delen. Startend als assistent hoop ik verder te groeien in de manuele therapie.

Sprietestraat 22
8792 Desselgem

Kinesitherapeut / Manueel Therapeut  MTSG

Na mijn afstuderen in 2015 aan de Ugent voelde ik al snel de noodzaak om op zoek te gaan naar opleidingen om mijn 'skills' verder uit te breiden.
 
Na wat speurwerk kwam ik bij de opleiding manuele therapie van het IMFT uit. Ik volgde de opleiding van 2016 tot 2018.
De opleiding van het IMFT sprak mij aan door de modulaire opbouw (zo heb je tijd om de theorie te oefenen in de praktijk) en de 'globale visie' doorheen de volledige cursus.
Op het einde bezit je heel wat nieuwe kennis en vaardigheden om patiënten gerichter te onderzoeken én behandelen. 
 
Manuele therapie vind ik een echte aanrader voor iedere therapeut die frequent met musculoskeletale aandoeningen in aanraking komt.
Naast actief in het werkveld te staan hoop ik nu als assistent mijn steentje te kunnen bijdragen aan de opleiding van toekomstige manuele therapeuten!

 

Assistent Manuele therapie

Dr. Zamenhoflaan 36
8310 Sint-Kruis
0470 52 24 89

 

Kinesitherapeut / Manueel Therapeut  MTSG
 
Ik ben Uther Smis, in 2018 ben ik afgestuurd als master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de KU-Leuven, 
binnen de afstudeerrichting musculoskeletale met de optie sport.
Na mijn studies ben ik aan de slag gegaan als kinesitherapeut in Wijkgezondheidscentrum De Kaai. 
De combinatie van verschillende disciplines samen onder een dak samen met de sociale/ maatschappelijke factor
maken dit voor mij een zeer inspirerende werkplek.
Ik ben kinesitherapeut omdat ik een grote passie en fascinatie heb voor het menselijk lichaam in beweging, 
voor de manier waarop blessures ontstaan of vermeden kunnen worden.
De mogelijkheid om een rol te spelen in iemands herstelproces door de onderliggende mechanismes in een
holistisch perspectief te begrijpen en er curatief/preventief op in te spelen, daagt me ontzettend uit en biedt me uitermate voldoening.
Ik ben van mening dat je als mens en kinesitherapeut steeds moet blijven bijleren. Zo maakt iedereen zijn persoonlijk palet 
aan behandelingsmogelijkheden om je patiënt zo optimaal mogelijk te behandelen. Na mijn basisopleiding zag ik in de praktijk
de noodzaak voor mezelf om me verder te verdiepen in de manuele therapie, en startte daarom de opleiding manuele therapie
van segmentaal tot globaal van IMFT die ik in 2021 afrondde.  
De holistische visie om op zoek te gaan naar anatomische, biomechanische of fysiologische relaties tussen de verschillende eenheden 
van het lichaam en de oorzakelijke behandeling van een probleem hiervan spraken me enorm aan in deze opleiding en bieden
me nu de mogelijkheid om dit te kunnen toepassen en gebruiken in de praktijk.  
Ik zie de rol als praktijkassistent als een mogelijkheid om mezelf verder te ontwikkelen en hoop mijn passie voor de job 
als kinesitherapeut over te dragen.

 

 

 

Peerderbaan 29
3960 Bree

 

Kinesitherapeut / Manueel Therapeut  MTSG

 

In 2014 ben ik afgestudeerd aan de UHasselt als master in de kinesitherapie en
revalidatiewetenschappen optie sport.
Ik startte de opleiding van kinesitherapie om mensen met een fysieke beperkingen om welke reden
dan ook verder te helpen om hun dagelijkse en sportieve vaardigheden terug aan te vatten. Maar
gezien mijn jarenlange ervaring in het vrouwenvoetbal waar ikzelf verschillende jaren actief was op
het hoogste niveau leek de afstudeerrichting sport een meer voor de hand liggende keuze.
De interesse in de manuele therapie bleef echter aanwezig. Ik merkte bij mezelf dat er me iets
ontbrak en daarom had ik besloten om de opleiding manuele therapie van segmentaal tot globaal
van IMFT te volgen. Deze heb ik in 2021 succesvol afgerond.
Ik hoop om via mijn functie als praktijkassistent andere collega’s de passie van ons beroep verder
over te brengen alsook om mezelf verder te blijven ontwikkelen.

 

Onze partners

Logo Howest Hogeschool, partner van IMFTLogo Tendim, partner van IMFT

top

Eerstvolgende opleidingen

Opleiding Info Start Einde Locatie
Manuele Therapie van de Fasciae Fascia Visceraal 2021 oktober - Hasselt 21/10/2021 23/10/2021 Hasselt
Manuele Therapie van de Fasciae Fascia Craniaal 2021 november - Hasselt 11/11/2021 13/11/2021 Hasselt
Manuele Therapie van de Fasciae Fascia Visceraal 2021 november - Gent 18/11/2021 20/11/2021 Gent
Manuele Therapie van de Fasciae Fascia Craniaal 2021 december - Gent 02/12/2021 04/12/2021 Gent
Manuele therapie van het bekken Bekken 2022 januari - Hasselt 13/01/2022 15/01/2022 Hasselt
Lumbalgie en Manuele Therapie Lumbalgie 2022 januari - Gent 20/01/2022 22/01/2022 Gent
Manuele therapie van het bekken Bekken 2022 maart - Gent 17/03/2022 19/03/2022 Gent
Cervicalgie en Manuele Therapie Cervicalgie 2022 mei - Hasselt 05/05/2022 07/05/2022 Hasselt
Neuromeningeale therapie Neuromeningeaal 2022 mei - Gent 19/05/2022 21/05/2022 Gent
Cervicalgie en Manuele Therapie Cervicalgie 2022 juni - Gent 09/06/2022 11/06/2022 Gent

Contact

IMFT vzw

Ondernemingsnummer : 0470.161.869

Waaienburgseweg 10
B-8972 Roesbrugge


Tel België: +32 2 888 95 05

 

Privacy policiy

Algemene voorwaarden