jan@imft.org

Kinesitherapeut
Manueel Therapeut MTSG
Osteopaat D.O.

Terug naar alle docenten →

Jan D’hiet

Je kent het wel, je zit in het humaniora en er moet beslist worden. Wat wil je later worden? Je bent sportief, geïnteresseerd in wetenschappen en sociaal voelend. Kinesitherapeut!

De liefde voor het beroep groeit nog met de jaren. In den beginne was mijn grootste frustratie dat op de unief alle behandelingen zo kant en klaar verpakt waren maar in de praktijk iedere patiënt een andere benadering vergt. De kennis die ik uit deze frustratie putte wil ik met jullie delen. De enige houvast die we hebben is de biomechanica en de anatomie, de rest is kennis en ervaring.

Afgestudeerd ging mijn eerste interesse uit naar oefentherapie. Ik volgde cardiale revalidatie en medische trainingstherapie. Gaandeweg groeide het verlangen om manueel met oorzaak-gevolgketens een meerwaarde te bieden. Een 5-jarige opleiding osteopathie in weekend-onderwijs leek hier het meest aan te voldoen. Ondertussen bouwde ik verder aan mijn praktijk tot een groepspraktijk “De Beweegreden“.  In deze naam zit mijn ganse filosofie vervat. Mijn collega’s zijn manueel therapeuten en om ons vakjargon en kennis te matchen, besloot ik de cursus Manuele Therapie aan het IMFT te volgen. Het voelde als thuiskomen. Een ideale herhaling en uitbreiding van veel leerstof die mij in de osteopathie na aan het hart lagen. Ondertussen volgde ik aanvullend de cursus “triggerpoints”.

IMFT voelde als thuiskomen.

Toen men mij vroeg les te willen geven, voelde ik dat ik klaar was mijn kennis en ervaring van de voorbije 25 jaar met studenten te delen. Lesgeven werd mijn nieuwe passie.