IMFT Education, gevestigd aan straat en postcode, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
IMFT-Education
Waaienburgseweg 10
8972 Roesbrugge
info@imft.org

Persoonsgegevens die wij verwerken
IMFT-Education verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Riziv-nummer (enkel voor accreditatiedoeleinden)
 • Btw- of ondernemingsnummer
 • Beroep
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Bankrekeningnummer

Naast deze gegevens gebruiken wij soms ook de volgende gegevens die u betreffen:

 • Foto’s, video’s en ander audiovisueel beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
IMFT-Education verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
IMFT-Education verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw inschrijving en/of uw betaling
 • Btw-verplichtingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en informatie een opleiding waarvoor u zich inschreef
 • U te kunnen telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten bij u af te leveren
 • IMFT-Education analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • MFT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
IMFT-Education bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

          (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

 • Personalia: 7 jaar – verplichting belastingwetgeving
 • Adres: 7 jaar – verplichting belastingwetgeving
 • Telefoonnummer: 7 jaar – ten behoeve van evt. nazorg
 • E-mailadres: 7 jaar – ten behoeve van evt. nazorg
 • Overige persoonsgegevens – 7 jaar – ten behoeve van evt. nazorg
 • Bezoekersgedrag op de website (inclusief IP-adres en locatie) – 5 jaar – Statistische doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden
IMFT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
IMFT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IMGT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@imft.org
IMFT-Education wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de commisie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl
(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
IMFT-Education neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@imft.org