IMFT-Education: het instituut waar je de échte oorzaak van het probleem leert zoeken.

Onze opleidingen zijn gerenommeerd om jou te leren denken binnen de globaliteit van het menselijk lichaam. Uitgaande van een holistische benadering leer je een biomechanische, neurofysiologische en myofasciale analyse maken. Zo leer je via klinisch redeneren de echte oorzaak van het probleem kennen. Is de oorzaak van een ‘tenniselleboog’ wel louter lokaal musculo-tendinogeen?

Een geraamte gemaakt volgens tensegrity
“Alberto Chair” – © Intensiondesigns

Fascia: het orgaan dat een onmiskenbare rol speelt in ons lichaam.

Omnipresent bindweefsel

Fascia is een omnipresent bindweefsel dat door het hele lichaam loopt en alle interne structuren zoals botten, spieren, organen, zenuwen en bloedvaten met elkaar verbindt. Het is een dicht en elastisch web dat ondersteuning, beweging, communicatie en genezing mogelijk maakt.

Permanente aanpassing op belasting

Spiercontracties worden overgebracht via de fasciae. Proprioceptieve signalen worden verstuurd vanuit de fasciae. Binnen de fasciale structuren is er een permanente aanpassing op belasting. Meer hierover bij tensegrity. Daarnaast heeft fascia een helende eigenschap door zijn link met het neuro-vegetatief systeem.

Schokbreker en beschermer

Een niet te onderschatten functie is die van primaire schokbreker van ons lichaam en zo ook de beschermer van alle organen. Hierdoor kan er echter schade optreden met littekenvorming en verklevingen als gevolg. Denk maar aan het ligamentum nuchae bij een whiplash.

Aangezien fascia overal is, zijn er kettingreacties mogelijk. Zo zullen er door verklevingen en littekenweefsel musculaire activatiepatronen veranderen en kan er compressie op neuro-vasculaire structuren optreden.

Tensegrity: “tension” en “integrity” om fascia te begrijpen.

Geheel van stijfheid en flexibiliteit

Tensegrity is een term die bedacht is om een structuur te beschrijven die bestaat uit stijve staven en flexibele kabels, die samen een stabiel geheel vormen. Het woord is een samentrekking van “tension” (spanning) en “integrity” (integriteit).

Ons lichaam is gekenmerkt door tensegrity

Wat hebben tensegrity en fascia met elkaar te maken? Het menselijk lichaam is een ingenieus voorbeeld van tensegrity. De botten fungeren als de stijve staven, terwijl de fasciae de flexibele kabels zijn die de botten op hun plaats houden en spanning verdelen over het hele lichaam via trek- en drukkrachten.

Noodzaak om ons lichaam globaal te bekijken

Dit betekent dat het lichaam een samenhangend geheel is, dat zich gedraagt als één eenheid en moet bekeken worden in zijn globaliteit. Het voordeel van deze eigenschap is dat het lichaam zeer efficiënt, veerkrachtig en adaptief is. Het kan krachten verdelen en zich aanpassen aan veranderingen door kleine correcties te maken in de spanning van de kabels (fascia) of de compressie van de staven (botten).

Verbeteren en optimaliseren van de tensegrity

Daarom is het belangrijk om de tensegrity en fasciae van het lichaam te begrijpen en te respecteren. Door de fasciae te vasculariseren, te mobiliseren en te ontspannen, kunnen we de tensegrity van het lichaam verbeteren en optimaliseren. Dit kan leiden tot meer flexibiliteit en functionaliteit.

Een voorbeeld: whiplash

Bij een whiplash ken je uiteraard de geassocieerde klachten: nekpijn en hoofdpijn. Dankzij het inzicht in tensegrity begrijp je dat naast deze klachten er ook klachten ter hoogte van het onderste kwadrant kunnen ontwikkelen. Durf dus denken in de globaliteit.

Zin om hier meer over te weten?

Het globaal klinisch redeneren vormt de kern bij de opleidingen bij IMFT-Education. Ben je benieuwd en geboeid door dit inzicht? Ga dan zeker langs op onze opleidingspagina.

Matthias Van Daele