Toename gemiddelde leeftijd medewerkers

Door het oplopen van de pensioenleeftijd, neemt de gemiddelde leeftijd van medewerkers binnen bedrijven toe. Bedrijven en organisatie waar de medewerkers fysiek zwaar worden belast, krijgen steeds meer te maken met zestigers binnen hun bedrijf. Dit betekent dat men de risico’s van fysieke belasting moet gaan beheersen door structurele maatregelen te nemen zodat de medewerkers uit deze leeftijdsgroep even productief kunnen blijven.

Mogelijke maatregelen:

  • goede organisatie van werkzaamheden
  • ergonomische aanpassingen en hulpmiddelen
  • het trainen van medewerkers

Duurzame terugkeer na klachten aan houdings- en bewegingsapparaat

Daarnaast moet men medewerkers met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat op een duurzame wijze laten terugkeren. Door de kennis van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat kan de bedrijfskinesitherapeut als geen ander een bewegingsonderzoek doen en medewerkers en leidinggevenden inzicht geven in voorwaarden voor herstel. Samen met de kennis van de risico’s van fysieke belasting, kan vervolgens op het werk gekeken worden bij welke taken en handelingen niet voldaan wordt aan deze voorwaarden van herstel ( de knelpunten). Vervolgens kunnen de knelpunten opgelost worden met gerichte acties die passen bij de medewerker en de organisatie.

Management van risico’s van fysieke belasting

Door de kennis van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat kan de bedrijfskinesitherapeut ook management en leidinggevende inzicht geven in de risico’s en richtlijnen van fysieke belasting zodat er draagvlak ontstaan om knelpunten op een haalbare wijze op te lossen.