Wedstrijdreglement HILOK beurs op zaterdag 11 mei 2024

 1. IMFT Education, met zetel te Waaienburgseweg 10 8972 Roesbrugge, is de organisator van deze wedstrijd.
 2. Om deel te nemen moet je voldoen aan de voorwaarden om cursist te mogen zijn aan IMFT.
 3. Deelnemen aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het wedstrijdreglement.
 4. De algemene voorwaarden van IMFT Education zijn eveneens van tel voor deze wedstrijd. De algemene voorwaarden zijn te vinden op het webadres imft.org/algemene-voorwaarden.
 5. Deelnemen is gratis.
 6. Deelnemen gebeurt door het formulier online in te vullen op de website van IMFT op 11/05/24 in Gent, tussen 14u00 en 17u00.
 7. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen. Meerdere deelnames leiden tot diskwalificatie waardoor de deelnemer geen kans meer maakt op de prijs.
 8. Deelname kan enkel op zaterdag 11/05/24 tussen 14u00 en 17u00.
 9. Uit alle inzendingen wordt 1 winnaar geselecteerd op basis van de dichtste benadering van het totale gewicht in gram van de gedrukte cursussen Cervicalge, Lumbalgie, Fascia Craniaal, Fascia Visceraal en Bekken.
 10. Bij een ex aequo wordt de winnaar bepaald door de schiftingsvraag: de totale lengte van alle docenten en praktijkassistenen vermeld op de website van IMFT Education. De deelnemer die het dichtst bij het juiste antwoord is, wordt de uiteindelijke winnaar.
 11. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd via het opgegeven emailadres.
 12. De prijs is persoonlijk en kan niet worden doorverkocht of doorgegeven.
 13. Om de prijs te gebruiken voor een opleiding neemt de winnaar contact op met IMFT Education, vooraleer zich via de website in te schrijven.
 14. De gegevens van de deelnemers worden bijgehouden zodat deelnemers via mailingen op de hoogte kunnen worden gehouden van het cursusaanbod van IMFT. Wie geen mailing wil ontvangen, kan zich hiervoor uitschrijven via een link in de nieuwsbrief.
 15. Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.
 16. De prijs omvat een voucher voor het volgen van één van de 3-daagse opleidingen van IMFT. De prijs is twee jaar geldig, te tellen vanaf de wedstrijddatum zijnde zaterdag 11 mei 2024.
 17. De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn of haar foto in verschillende campagnes en media van IMFT.
 18. Tegen de beslissing van de jury is geen bezwaar mogelijk en er wordt geen correspondentie over gevoerd. Er is slechts één winnaar.
 19. In geen geval kan de voucher uitbetaald worden in contanten.
 20. De wedstrijd wordt afgesloten op de voorziene einddatum, zijnde zaterdag 11/05/24 om 17u00.