Belgische werknemer was in 2019 gemiddeld 13 dagen ziek

Het totale ziekteverzuim in België is vorig jaar verder gestegen tot gemiddeld 12,9 dagen per werknemer per jaar. Een jaar eerder was dat nog 12,6 dagen.

Op vijf jaar tijd is er sprake van een stijging met 15 procent, zo blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Worx bij bijna 700.000 werknemers bij ruim 20.500 bedrijven uit de privésector in België. Opvallend is wel dat bijna vier op de tien werknemers (37 procent) vorig jaar geen enkele keer afwezig geweest zijn.

Het totale Belgische ziekteverzuim steeg in 2019 vooral door de gestage toename van het langdurig verzuim (tussen 1 maand en 1 jaar). Het kortverzuim (minder dan 1 maand) steeg nauwelijks ten opzichte van 2018. Februari en oktober waren de piekmaanden voor het kortverzuim. Daarbij speelt volgens SD Worx de griep zeker een rol.

5,88 dagen per 100 dagen thuis door ziekte

Op honderd te presteren dagen bleef de Belg in 2019 in totaal dus gemiddeld 5,88 dagen thuis door ziekte.

Het aantal werknemers dat langdurig afwezig is steeg verder. Zo zat vorig jaar 12,5 procent van de werknemers in de Belgische privésector tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte. Vijf jaar eerder was dat 10,7 procent.

Lang ziekteverzuim

Het percentage ‘lang ziekteverzuimers’ is in organisaties met meer dan duizend werknemers (15,7 procent) bijna dubbel zo hoog als in organisaties met minder dan 20 medewerkers (8,4 procent).

“Dit lang verzuim stijgt sterker in de zeer grote organisaties. In bedrijven met 20 tot 99 werknemers zien we een stabilisering of zelfs lichte terugval. Niettemin is het een aandachtspunt voor alle organisaties”, aldus Katrien Cloet van SD Worx.

Sectoren met hoge totale ziektecijfers

Een aantal sectoren met hoge totale ziektecijfers zijn:

 • retail
 • logistiek en transport
 • gezondheidszorg
 • landschapsverzorging/gebouwenbeheer
 • voedingsindustrie

Een laag ziekteverzuim is er bij:

 • ICT sector
 • wetenschappelijk ontwikkelingswerk
 • juridische diensten
 • boekhoudkundige diensten
 • bedrijfsbeheer
 • creatieve sector
 • energiesector

Waardevolle rol voor bedrijfskinesitherapeut

Dit is één van de sectoren waar de bedrijfskinesitherapeut een waardevolle rol kan spelen!

Het is belangrijk om in de sectoren waar er een hoge afwezigheid op te merken valt om in eerste instantie een analyse te maken van het ‘waarom’ om dan in te grijpen.

Preventief en curatief handelen wordt dus voor de bedrijfskinesitherapeut een belangrijke uitdaging!

Daarom organiseert IMFT vanaf 1 oktober de 1-jarige opleiding bedrijfskinesitherapeut