Why Ice Delays Recovery

by Gabe Mirkin, MD When I wrote my best-selling Sportsmedicine Book in 1978, I coined the term RICE (Rest, Ice, Compression,Elevation) for the treatment of athletic injuries (Little Brown and Co., page 94). Ice has been a standard treatment for injuries and…

Criteria voor soepelheid

Rompflexietest zonder vingertoppen aan de grond Uit mijn praktijkervaring is gebleken dat het niet nodig is om als norm te nemen dat bij bij de rompflexietest de vingertoppen minstens de grond moeten raken. Waarom? Tijdens de groei van het kind…